Hộp que thử đường huyết 25 cái

241.500 210.000

Mã: SP0000603 Danh mục: