20160322_PRODUCT-2_22e76562-8e0b-440c-9a80-a4668c7bbe26.jpg
148194232938.jpg

Hộp que thử đường huyết 50 cái

448.500 390.000

Mã: SP0000604 Danh mục: