may-do-huyet-ap-bap-tay-omron-hem-71301.jpg

Huyết áp điện tử OMRON 7130

1.196.000 1.040.000

Mã: SP0000612 Danh mục:
Trò chuyện với Bác sĩ