ecg1150.jpg

Thiết bị đo điện tim 12 kênh Cardiofax C ECG 1150

Danh mục:
Trò chuyện với Bác sĩ