ecg1350.jpg

Thiết bị đo điện tim 12 kênh Cardiofax M ECG 1350

Danh mục:
Trò chuyện với Bác sĩ