alpha10.jpg

Thiết bị siêu âm ALOKA Prosound Alpha 10

Danh mục:
Trò chuyện với Bác sĩ