alpha6.jpg

Thiết bị siêu âm ALOKA Prosound Alpha 6

Danh mục:
Trò chuyện với Bác sĩ