Alpha-7.jpg

Thiết bị siêu âm Doppler/4D ALOKA Prosound Alpha 7

Danh mục:
Trò chuyện với Bác sĩ