may_do_huyet_ap_yamasu__nhat_b.jpg
Huyết-áp-cơ-yamasu.jpg

MÁY ĐO HUYẾT ÁP CƠ YAMASU

450.000 400.000