Giá trị cốt lõi

Morality & Sincere

Chúng tôi luôn đặt cái tâm, cái đức của nghề nghiệp, của ngành Y lên hàng đầu để phục vụ cho cộng đồng.

Devotion

Chúng tôi tin rằng khi làm việc với sự cống hiến, chúng tôi sẽ phụng sự khách hàng một cách tận tâm, trách nhiệm và y đức.

Care

Chúng tôi tin rằng khi các thành viên trong công ty quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau từ đó quan tâm và giúp đỡ khách hàng, chúng tôi có thể mang lại những giá trị vui vẻ, hạnh phúc và yêu thương đến với khách hàng.

Professional

Chúng tôi chuyên nghiệp trong các hoạt động của mình và luôn đảm bảo mang lại một chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

 

Giá trị cốt lõi của bác sĩ gia đình tây nguyên