DANH SÁCH BỆNH VIỆN & PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TẠI ĐẮK LẮK

Được xếp hạng 0 5 sao
476 Nguyễn Văn Cừ, Tp Buôn Ma Thuột
0395823439
Được xếp hạng 0 5 sao
109A Y Wang, Tp Buôn Ma Thuột
Được xếp hạng 0 5 sao
97 Lê Hồng Phong, Tp Buôn Ma Thuột
0262 3811 827
Được xếp hạng 0 5 sao
31 Phạm Ngũ Lão, Tp Buôn Ma Thuột
0982405556
Được xếp hạng 0 5 sao
246 Nguyễn Tất Thành ,Tp Buôn Ma Thuột
0938224546
Được xếp hạng 0 5 sao
349 Nguyễn Văn Cừ, Tp Buôn Ma Thuột
0914055480
Được xếp hạng 0 5 sao
125 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Buôn Ma Thuột
090 653 64 38
Được xếp hạng 0 5 sao
236 Phạm Văn Đồng, Tp Buôn Ma Thuột
0913777649
Được xếp hạng 0 5 sao
135 Ngô Quyền, Tp Buôn Ma Thuột
0825585888
Được xếp hạng 0 5 sao
302 Nguyễn Tất Thành ,Tp Buôn Ma Thuột
0975274546
Được xếp hạng 5.00 5 sao
544 Phan Bội Châu, Tp Buôn Ma Thuột
0898355345
Được xếp hạng 0 5 sao
225 Lê Quý Đôn, Tp Buôn Ma Thuột
0975086598
Được xếp hạng 0 5 sao
216 Y Jút, Tp Buôn Ma Thuột
0982424808
Được xếp hạng 0 5 sao
95 Y Wang, Tp, Buôn Ma Thuột
02623812711
Được xếp hạng 0 5 sao
365 Phan Bội Châu, Tp Buôn Ma Thuột
02623854175
Được xếp hạng 0 5 sao
309 Ngô Quyền, Tp Buôn Ma Thuột
02623680808
Được xếp hạng 5.00 5 sao
90 Trần Phú, Tp Buôn Ma Thuột
02623811548
Được xếp hạng 4.50 5 sao
184 Trần Quý Cáp, Tp Buôn Ma Thuột
0262 3919 009
Được xếp hạng 5.00 5 sao
17 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Buôn Ma Thuột
02623 950 606
Được xếp hạng 5.00 5 sao
136 Nguyễn Thị Định, Buôn Ma Thuột
02623891014
Được xếp hạng 5.00 5 sao
43 Ngô Gia Tự, Tp Buôn Ma Thuột
02623658888
Được xếp hạng 5.00 5 sao
134 Nguyễn Thị Định, Tp Buôn Ma Thuột
02623842767
Được xếp hạng 5.00 5 sao
62 Nguyễn Đình Chiểu, Tp Buôn Ma Thuột
0262 3 857 815
Được xếp hạng 5.00 5 sao
07 Nguyễn Chí Thanh, Tp Buôn Ma Thuột
02623950418
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Tổ 1, Khối 7, Đường 10/3, Tp Buôn Ma Thuột
02623626677
Được xếp hạng 0 5 sao
567 Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột
02623825343
Được xếp hạng 5.00 5 sao
298 Hà Huy Tập, Tp Buôn Ma Thuột
1900 1147
Được xếp hạng 0 5 sao
07 Nguyễn Chí Thanh, Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
026233950442
Được xếp hạng 0 5 sao
90 Trần Phú , Tp Buôn Ma Thuột
02623616666
DANH SÁCH BỆNH VIỆN TẠI ĐĂK LĂK
Được xếp hạng 5.00 5 sao
17 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Buôn Ma Thuột
02623 950 606
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Tổ 1, Khối 7, Đường 10/3, Tp Buôn Ma Thuột
02623626677
Được xếp hạng 0 5 sao
90 Trần Phú , Tp Buôn Ma Thuột
02623616666
Được xếp hạng 4.50 5 sao
184 Trần Quý Cáp, Tp Buôn Ma Thuột
0262 3919 009
Được xếp hạng 5.00 5 sao
298 Hà Huy Tập, Tp Buôn Ma Thuột
1900 1147
Được xếp hạng 0 5 sao
567 Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột
02623825343
Được xếp hạng 5.00 5 sao
134 Nguyễn Thị Định, Tp Buôn Ma Thuột
02623842767
Được xếp hạng 5.00 5 sao
90 Trần Phú, Tp Buôn Ma Thuột
02623811548
Được xếp hạng 0 5 sao
07 Nguyễn Chí Thanh, Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
026233950442
Được xếp hạng 5.00 5 sao
62 Nguyễn Đình Chiểu, Tp Buôn Ma Thuột
0262 3 857 815
Được xếp hạng 5.00 5 sao
136 Nguyễn Thị Định, Buôn Ma Thuột
02623891014
Được xếp hạng 5.00 5 sao
07 Nguyễn Chí Thanh, Tp Buôn Ma Thuột
02623950418
Được xếp hạng 5.00 5 sao
43 Ngô Gia Tự, Tp Buôn Ma Thuột
02623658888
Được xếp hạng 0 5 sao
309 Ngô Quyền, Tp Buôn Ma Thuột
02623680808
DANH SÁCH PHÒNG KHÁM TẠI ĐĂK LĂK
Được xếp hạng 0 5 sao
118 Hoàng Diệu, Tp Buôn Ma Thuột
02623801801
Được xếp hạng 0 5 sao
120 Hồ Tùng Mậu, Tp Buôn Ma Thuột
0913436978
Được xếp hạng 0 5 sao
149 Nguyễn Thái Bình, Tp Buôn Ma Thuột
0982200300
Được xếp hạng 0 5 sao
207-209 Lý Thường Kiệt, Tp Buôn Ma Thuột
0913477219
Được xếp hạng 0 5 sao
235 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp Buôn Ma Thuột
02623843366
Được xếp hạng 0 5 sao
47 Trần Nhật Duật, Tp Buôn Ma Thuột
0913118077
Được xếp hạng 0 5 sao
221 Phan Bội Châu, Tp Buôn Ma Thuột
0914243438
Được xếp hạng 5.00 5 sao
544 Phan Bội Châu, Tp Buôn Ma Thuột
0898355345
Được xếp hạng 0 5 sao
30 Trần Nhật Duật, Tp Buôn Ma Thuột
02623952835
Được xếp hạng 0 5 sao
46 Phan Chu Trinh, Tp Buôn Ma Thuột
02623855099
Được xếp hạng 0 5 sao
55-57 & 20 Ngô Quyền, Tp Buôn Ma Thuột
02623724567
Được xếp hạng 0 5 sao
25 Nguyễn Văn Cừ, Tp Buôn Ma Thuột
0826070506
Được xếp hạng 0 5 sao
75 Phan Chu Trinh, Tp Buôn Ma Thuột
0988216779
Được xếp hạng 0 5 sao
48 Phan Chu Trinh, Tp Buôn Ma Thuột
02623840799
Được xếp hạng 0 5 sao
95 Trần Phú, Tp Buôn Ma Thuột
0905509166
Được xếp hạng 0 5 sao
235 Lý Thường Kiệt, Tp Buôn Ma Thuột
0905291295
Được xếp hạng 0 5 sao
36 Trần Huy Liệu, Tp Buôn Ma Thuột
0943744488
Được xếp hạng 0 5 sao
45 Tôn Đức Thắng, Tp Buôn Ma Thuột
02623834545
Được xếp hạng 0 5 sao
76 Trần Bình Trọng, TP Buôn Ma Thuột
0262 3843 621
Được xếp hạng 0 5 sao
147 Điện Biên Phủ, Tp Buôn Ma Thuột
02623815899
Được xếp hạng 0 5 sao
08 Phan Chu Trinh, Tp Buôn Ma Thuột
02623862828
DANH SÁCH NHÀ THUỐC TẠI ĐĂK LĂK
Được xếp hạng 0 5 sao
244 Y Moan, Tp Buôn Ma Thuột
09378083934
Được xếp hạng 0 5 sao
63 Phạm Ngũ Lão, Tp Buôn Ma Thuột
Được xếp hạng 0 5 sao
275 Phan Bội Châu, Tp Buôn Ma Thuột
1900 1572
Được xếp hạng 0 5 sao
126 Trần Quý Cáp, Tp Buôn Ma Thuột
0877735547
Được xếp hạng 0 5 sao
44 Lý Thái Tổ, Tp Buôn Ma Thuột
0989604177
Được xếp hạng 0 5 sao
172 - Phan Bội Châu, Tp Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
0905366972
Được xếp hạng 0 5 sao
154A Mai Hắc Đế, Tp Buôn Ma Thuột
18006928
Được xếp hạng 0 5 sao
408 - Phan Bội Châu, Tp Buôn Ma Thuột
0262 3853 857
Được xếp hạng 0 5 sao
47A Nguyễn Thái Bình,Tp Buôn Ma Thuột
Được xếp hạng 0 5 sao
131 Hoàng Diệu, Tp Buôn Ma Thuột
02623854997
Được xếp hạng 0 5 sao
02 Y Moan, Tp Buôn Ma Thuột
0335647251
Được xếp hạng 0 5 sao
26 Nơ Trang Long, Tp Buôn Ma Thuột
02623602999
Được xếp hạng 0 5 sao
164 Quang Trung, Tp Buôn Ma Thuột
02623813370
Được xếp hạng 0 5 sao
34A Y Nuê, Tp Buôn Ma Thuột
0941004746
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
304 Nguyễn Tất Thành,Tp Buôn Ma Thuột
0369259432
Được xếp hạng 0 5 sao
168 Nguyễn Lương Bằng, Tp Buôn Ma Thuột
0975430802
Được xếp hạng 0 5 sao
242A Y Moan, Tp Buôn Ma Thuột
0398035258
Được xếp hạng 0 5 sao
272 Phạm Văn Đồng, Tp Buôn Ma Thuột
0976763419
Được xếp hạng 0 5 sao
123 Nguyễn Thị Định, Tp Buôn Ma Thuột
094 100 68 79
Được xếp hạng 0 5 sao
257 Hà Huy Tập, Tp Buôn Ma Thuột
0979070593
CÁC CƠ SỞ Y TẾ KHÁC TẠI ĐĂK LĂK
Được xếp hạng 0 5 sao
55-57 & 20 Ngô Quyền, Tp Buôn Ma Thuột
02623724567
Được xếp hạng 0 5 sao
30 Trần Nhật Duật, Tp Buôn Ma Thuột
02623952835
Được xếp hạng 0 5 sao
10 Ngô Quyền, Tp Buôn Ma Thuột
02620398877
Được xếp hạng 0 5 sao
400 Nguyễn Văn Cừ, Tp Buôn Ma Thuột
02623865562
Được xếp hạng 5.00 5 sao
544 Phan Bội Châu, Tp Buôn Ma Thuột
0898355345
Được xếp hạng 0 5 sao
46 Phan Chu Trinh, Tp Buôn Ma Thuột
02623855099
Được xếp hạng 0 5 sao
07 Chu Văn An, Tp Buôn Ma Thuột
02873006595
Được xếp hạng 0 5 sao
18A Nguyễn Tất Thành, Tp Buôn Ma Thuột
02623615555
Được xếp hạng 0 5 sao
170 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp Buôn Ma Thuột
0917153747
Được xếp hạng 0 5 sao
246 Trần Phú, Tp Buôn Ma Thuột
02623860128
Được xếp hạng 0 5 sao
48 Phan Chu Trinh, Tp Buôn Ma Thuột
02623840799
Được xếp hạng 0 5 sao
01 Mai Hắc Đế, Tp Buôn Ma Thuột
0946855529
Được xếp hạng 0 5 sao
118 Hoàng Diệu, Tp Buôn Ma Thuột
02623801801
Được xếp hạng 0 5 sao
35 Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột
02623697989

? PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÁC SĨ GIA ĐÌNH DOCTOR HELP ?
KHÁM ĐA KHOA TẠI NHÀ VÀ PHÒNG KHÁM

Phòng khám Đa khoa Doctor Help – Mang cả bệnh viện đến nhà bạn. Ngoài khám đa khoa tại Phòng khám, Bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm của Doctor Help còn đến tận nhà khám và điều trị với đầy đủ chuyên khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Nhiễm, Chuyên khoa lẻ, Xét nghiệm, Siêu âm, Y học cổ truyền, … Gọi 0898 355 115  để cấp cứu tại nhà. Goi 0898 355 365 để đặt lịch khám chuyên khoa hoặc gọi 0898 355 345 để được tư vấn và mua thuốc!.
Lưu ý: Không nên tự ý mua và sử dụng thuốc, sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn, Doctor Help luôn tư vấn và kê đơn thuốc Online Miễn Phí cho bà con. Đừng ngại liên lạc với Doctor Help.

KHOA PHÒNG VÀ DỊCH VỤ

KHOA NỘI

Khám Chữa Bệnh Nội Khoa

Tại Phòng Khám: 30.000 VNĐ
Tại Nhà: 150.000 VNĐ

XEM THÊM
Tư Vấn Tâm Lý Trị Liệu

Tại Phòng Khám: 5.000 VNĐ/Phút
Tại Nhà: N/A

XEM THÊM
Chọc Hút Dịch Màng Phổi/Bụng

Tại Phòng Khám: 200.000 VNĐ
Tại Nhà: 300.000 VNĐ

XEM THÊM
Thở Oxy, Thở Máy

Tại Phòng Khám: 50.000 VNĐ/Ngày
Tại Nhà: 100.000 VNĐ/Ngày

XEM THÊM

KHOA NHI

Khám Chữa Bệnh Nhi Khoa

Tại Phòng Khám: 30.000 VNĐ
Tại Nhà: 150.000 VNĐ

XEM THÊM
Tư Vấn Tâm Lý Nhi Khoa

Tại Phòng Khám: 8.000 VNĐ/Phút
Tại Nhà: N/A

XEM THÊM
Massage Tắm Bé

Tại Phòng Khám: 80.000 VNĐ
Tại Nhà: 100.000 VNĐ

XEM THÊM
Bơi Thủy Liệu

Tại Phòng Khám: 100.000 VNĐ
Tại Nhà: Lắp Đặt Tại Nhà

XEM THÊM

KHOA NGOẠI

Khám Chữa Bệnh Ngoại Khoa

Tại Phòng Khám: 30.000 VNĐ
Tại Nhà: 150.000 VNĐ

XEM THÊM
Phẫu Thuật

Tại Phòng Khám: Tùy Thủ Thuật
Tại Nhà: Tùy Thủ Thuật

XEM THÊM
Nắn Chỉnh Xương Khớp

Tại Phòng Khám: Tùy Thủ Thuật
Tại Nhà: Tùy Thủ Thuật

XEM THÊM
Bó Bột, Chăm Vết Thương

Tại Phòng Khám: Tùy Thủ Thuật
Tại Nhà: Tùy Thủ Thuật

XEM THÊM

SẢN PHỤ KHOA

Khám Chữa Bệnh Sản Phụ Khoa

Tại Phòng Khám: 30.000 VNĐ
Tại Nhà: 150.000 VNĐ

XEM THÊM
Theo Dõi Thai Kỳ

Tại Phòng Khám: 30.000 VNĐ
Tại Nhà: 150.000 VNĐ

XEM THÊM
Chăm Mẹ Bầu

Tại Phòng Khám: 30.000 VNĐ
Tại Nhà: 150.000 VNĐ

XEM THÊM
Chăm Mẹ & Bé Sau Sinh

Tại Phòng Khám: 200.000 VNĐ
Tại Nhà: 250.000 VNĐ

XEM THÊM

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Khám Chữa Bệnh Đông Y

Tại Phòng Khám: 30.000 VNĐ
Tại Nhà: 150.000 VNĐ

XEM THÊM
Châm Cứu, Bấm Huyệt

Tại Phòng Khám: 60.000 VNĐ
Tại Nhà: 80.000 VNĐ

XEM THÊM
VLTL - Phục Hồi Chức Năng

Tại Phòng Khám: 60.000 VNĐ
Tại Nhà: 80.000 VNĐ

XEM THÊM
Giác Hơi, Cấy Chỉ

Tại Phòng Khám: 80.000 VNĐ
Tại Nhà: 100.000 VNĐ

XEM THÊM

CHUYÊN KHOA LẺ

Khám Tai Mũi Họng

Tại Phòng Khám: 30.000 VNĐ
Tại Nhà: 150.000 VNĐ

XEM THÊM
Khám Răng Hàm Mặt

Tại Phòng Khám: 30.000 VNĐ
Tại Nhà: 150.000 VNĐ

XEM THÊM
Khám Mắt

Tại Phòng Khám: 30.000 VNĐ
Tại Nhà: 150.000 VNĐ

XEM THÊM
Khám Da Liễu

Tại Phòng Khám: 30.000 VNĐ
Tại Nhà: 150.000 VNĐ

XEM THÊM

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE

Khám Sức Khỏe Đi Học

Tại Phòng Khám: 200.000 VNĐ
Tại Nhà: 250.000 VNĐ

XEM THÊM
Khám Sức Khỏe Đi Làm

Tại Phòng Khám: 200.000 VNĐ
Tại Nhà: 250.000 VNĐ

XEM THÊM
Khám Sức Khỏe Lái Xe

Tại Phòng Khám: 200.000 VNĐ
Tại Nhà: 250.000 VNĐ

XEM THÊM
Khám Sức Khỏe Khác

Tại Phòng Khám: 200.000 VNĐ
Tại Nhà: 250.000 VNĐ

XEM THÊM

KHOA CẬN LÂM SÀNG

Khoa Xét Nghiệm

Tại Phòng Khám: 0 VNĐ
Tại Nhà: 50.000 VNĐ

XEM THÊM
Khoa X Quang

Tại Phòng Khám: 80.000 VNĐ
Tại Nhà: N/A

XEM THÊM
Điện Tâm Đồ

Tại Phòng Khám: 60.000 VNĐ
Tại Nhà: 100.000 VNĐ

XEM THÊM
Khoa Siêu Âm

Tại Phòng Khám: 80.000 VNĐ
Tại Nhà: 120.000 VNĐ

XEM THÊM

NHÀ THUỐC

Cho Thuê Thiết Bị Y Tế

Tại Phòng Khám: 15.000 VNĐ
Tại Nhà: 20.000 VNĐ

XEM THÊM
Tư Vấn Kê Đơn Miễn Phí

Zalo/Call: Miễn Phí
Fanpage/Website: Miễn Phí

XEM THÊM
Thuốc Và Thiết Bị Y Tế

Thuốc Tây Y, Đông Y
Thực Phẩm Chức Năng
Thiết Bị Y Tế
Mỹ Phẩm

XEM THÊM
Ship Thuốc Tại Nhà

Tại Phòng Khám: Miễn Phí
Tại Nhà: 10.000 VNĐ

XEM THÊM

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

Tiêm Thuốc, Truyền Dịch

Tiêm Thuốc
Tại Phòng Khám: 30.000 VNĐ
Tại Nhà: 50.000 VNĐ
Truyền Dịch
Tại Phòng Khám:100.000 VNĐ
Tại Nhà:140.000 VNĐ

XEM THÊM
Thay Băng, Rửa Vết Thương

Tại Phòng Khám: 30K – 50K VNĐ
Tại Nhà: 50K – 100K VNĐ

XEM THÊM
Đặt Sonde Tiểu, Sonde Dạ Dày

Tại Phòng Khám: 100.000 VNĐ
Tại Nhà: 150.000 VNĐ

XEM THÊM
Súc Rửa Bàng Quang

Tại Phòng Khám: 80.000 VNĐ
Tại Nhà: 120.000 VNĐ

XEM THÊM
Khâu & Cắt Chỉ Vết Thương

Tại Phòng Khám: 30K – 80K VNĐ
Tại Nhà: 50K – 100K VNĐ

XEM THÊM
Kiểm Tra Huyết Áp, Đường Máu

Tại Phòng Khám: 20.000 VNĐ
Tại Nhà: 30.000 VNĐ

XEM THÊM

KHOA CẤP CỨU, CHUYỂN VIỆN

Cấp Cứu 24/7

Tại Phòng Khám: 30.000 VNĐ
Tại Nhà: 150.000 VNĐ

XEM THÊM
Chuyển Bệnh Viện

Trong Tỉnh: 200.000 VNĐ
Ngoài Tỉnh: Từ 2.000.000 VNĐ

XEM THÊM

KHOA TIÊM CHỦNG

Tiêm Chủng Trẻ Em

Tại Phòng Khám: Miễn Phí
Tại Nhà: 50.000 VNĐ

XEM THÊM
Tiêm Chủng Người Lớn

Tại Phòng Khám: Miễn Phí
Tại Nhà: 50.000 VNĐ

XEM THÊM

NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH (CẬP NHẬT KHO THỰC TẾ)

BÁC SĨ KÊ ĐƠN MIỄN PHÍ – SHIP THUỐC TẠI NHÀ

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Được xếp hạng 0 5 sao
3.500 
Được xếp hạng 0 5 sao
47.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
2.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
85.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
7.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
14.000 

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Được xếp hạng 0 5 sao
90.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
35.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
950.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
230.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
200.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
610.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.150.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
650.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
490.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
350.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
160.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
290.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
250.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
3.500 
Được xếp hạng 0 5 sao
60.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
380.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
140.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
600.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
5.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
580.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
620.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
75.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
90.000 

THUỐC TÂY Y - ĐÔNG Y

Được xếp hạng 0 5 sao
137.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
65.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
330.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
3.500 
Được xếp hạng 0 5 sao
27.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
2.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
1.500 
Được xếp hạng 0 5 sao
15.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
49.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
3.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
50.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
3.000 

BÀI VIẾT - KIẾN THỨC MỚI VỀ Y TẾ